Dear Parents/Guardian

  I trust that you are all doing well and that you and your family are safe in this lockdown period.   We are awaiting the Formal Documentation from the Department of Education regarding the re-opening of Special Schools and will communicate with you as soon as it is available.   We will be communicating via What's App, the School's Website and Facebook page. 

Kind Regards
Mr. DS Hugo
PRINCIPAL

Geagte Ouers/Voog;

Ek vertrou dat u en u gesin nog veilig en gesond is in hierdie tyd van inperking.   Ons wag tans vir Formele dokumentasie van die Departement van Onderwys rakende die heropening van Spesiale Skole.   Ons sal dit aan u kommunikeer Via What's App groepe, op die skool se webblad en Facebook.
 
 
Vriendelike groete
Mnr. DS Hugo
Skoolhoof

Ons geskiedenis

Op 20 November 1953 plaas 'n Joodse dame van Bloemfontein 'n beriggie in 'n plaaslike koerant naamlik "Enige ouer met 'n verstandelik gestremde kind, moet in verbinding tree met Mev. Edelstein". 'n Paar ouers het op die versoek gereageer en 8 kinders het hulle opwagting gemaak.

Oor die jare het Lettie Fouché gegroei van krag tot krag.

Visie

Om elke leerder se potentiaal te bereik!

Addisionele Dienste Gelewer

Maatskaplike Dienste

Die aktiwiteite bevorder kommunikasie, samewerking en sportmangees in die klassituasie.

LEES MEER

Fisioterapie

Die fisioterapeute bied ook groepklasse aan om die jonger leerder se groot motoriese vaardighede te bevorder.

LEES MEER

Arbeidsterapie

Leerders word in groepe, sowel as individueel assesseer en behandel..

LEES MEER

Kontakbesonderhede

Ons Missie

Die volgehoue strewe om aan elke leerder die geleentheid te bied om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.

Kontakinligting

051 4366770
0514366924 (fax)

46 A Bloemdal Road,
Rayton,Bloemfontein, 9310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.