Skoolfonds – 2019

As gevolg van die brandstof wat gereeld styg en lewenskostes wat die hoogte ingeskiet het, kon die Finanskomitee nie anders as om die losies en bussiegelde te verhoog nie. Ons doen werklik moeite om die tariewe so laag as moontlik te hou en vra dat u die verhoging ook in dié lig sal sien. Vergeleke met ander skole is ons tariewe baie laag en daarom doen ons ‘n beroep op u om getrou te betaal.

Die tariewe is as volg: Losies & BTW = R 14 200-00 per jaar
Skoolfonds = R 2 800-00 per jaar
Bussiegeld = R 6 600-00 per jaar

Alle gelde is vooruitbetaalbaar per jaar, maar om u as ouer tegemoet te kom, kan u die gelde ook per kwartaal of per maand betaal.

Skoolfonds = R280.00 (Februarie – November)
Losies & Skoolfonds = R1,700.00 (Februarie – November)
Skoolfonds & Bussiegeld = R940.00 (Februarie – November)

Skoolfonds = R700.00 per kwartaal
Losies & Skoolfonds = R4,250.00 per kwartaal
Skoolfonds & Bussiegeld = R2,350.00 per kwartaal

Bankbesonderhede

ABSA Bank
Tjekrekening
Rekening no: 470-493-534
Takkode: 632-005
Verwysing: Kind Naam en Van

Spesiale reëlings

Indien u finansiële probleme ondervind, wil ons u weer eens uitnooi om met Mev. Marieka Muller reëlings te tref i.v.m. die betaling. Indien ons niks van u hoor nie, neem ons aan dat u wel kan betaal en verwag ons om ‘n gereelde betaling te ontvang. Indien u verkies om maandeliks te betaal, word u versoek om die geld vóór die 7de van elke maand te betaal, want as dit nie betaal is nie, sal u kind bv. nie met die bussie mag ry nie, wat sal meebring dat u self u kind by die skool moet besorg en ook weer kom haal.