Trotse Media Borg

maatskaplike dienste

Sedert 2011 is ‘n maatskaplike werker voltyds by die skool aangestel.

Die maatskaplike werker lewer dienste aan die kinders in die skool, wat insluit die assessering van die kinders voor toelating tot die skool. Indien daar in die loop van die kind se skool loopbaan probleme ontstaan, word dit deur die maatskaplike werker aangespreek. Dit behels dat die maatskaplike werker die kind sal evalueer en ‘n aanbeveling maak. Verwysing vir gespesialiseerde terapeutiese dienste vir die kind of gesin word gedoen.

Kinders word sedert 2014 in ‘n klas situasie in groepe deur die maatskaplike werker gesien. Die kinders geniet die aktiwiteite wat die maatskaplike werker aanbied vreeslik baie. Die aktiwiteite bevorder kommunikasie, samewerking en sportmangees in die klassituasie.

Indien ‘n kind ‘n krisissituasie beleef is dit ‘n prioriteit van die maatskaplike werker en word onmiddelik aandag daaraan geskenk. Die krisisse sluit in verwaarlosing, verkragting en molestering. Gesinne met finansiële nood word aangemoedig om aansoek te doen vir toelae, die maatskaplike werker bied ondersteuning in die verband.