Trotse Media Borg

KLINIEK

Lettie Fouchè Skool se kliniekdiens word hanteer deur ‘n geregistreerde verpleegkundige en ‘n stafverpleegster. Die kliniek se funksie is eerstens primêre gesondheid, om voorkomend op te tree, en hantering van daaglikse ongesteldhede. Die koshuisleerders en dagskoliere wat medikasie gebruik, word gekontroleer en probleme word hanteer en verwys indien nodig.

Koshuisleerder word ook gehelp met opvolg besoeke by klinieke en om hulle chroniese medikasie te bekom. Verder word alle noodgevalle wat by die skool gebeur het hanteer/verwys of noodgevalle toe geneem as dit nodig is.

Voorligting aan leerders word op ‘n daaglikse basis aan individue en in groepe gedoen.