Trotse Media Borg

fisioterapie

Lettie Fouché-skool het tans 2 fisioterapeute in diens. Leerders met ontwikkelingsagterstande en/of ander fisieke gestremdhede ontvang neuro-ontwikkelingsterapie op ‘n individuele basis. Hierdie leerders word ge-evalueer en ‘n persoonlike behandelingsplan word vir elke leerder uitgewerk. Aspekte wat aangespreek word sluit byvoorbeeld die volgende in: balans, spierkrag, gewrigstabiliteit, gewrigsmobiliteit, spierlengtes, uithouvermoë en funksionaliteit.

Die fisioterapeute bied ook groepklasse aan om die jonger leerder se groot motoriese vaardighede te bevorder, bv. ‘n balleklas, rondtebaan, hoepelklas, hindernisbaan, ens.

Die terapeute het ‘n motoriese ontwikkelingsprogram vir die skool uitgewerk wat deur die onderwyspersoneel gebruik word om weekliks motoriese aktiwiteite met die leerders te doen. Motoriese ontwikkeling is ‘n belangrike aspek wat deur die Departement van Onderwys vereis word en deel uitmaak van die nasionale kurrikulum.

Lettie Fouché-skool spog met ‘n splinternuwe fisioterapie-lokaal wat einde 2011 voltooi is. Die lokaal bestaan uit ‘n kantoor, stoor, toiletgeriewe, 2 groot terapie areas en ‘n gimnasium. Die nuwe lokaal is goed toegerus en stel die terapeute in staat om ‘n uiters effektiewe diens aan die leerders te bied.