Trotse Media Borg

arbeidsterapie

Die Arbeidsterapeute maak gebruik van wetenskaplik-gebaseerde, betekenisvolle aktiwiteite om, in samewerking met die ander multi-dissiplinêre spanlede, die leerders van die skool te lei tot maksimale funksionele onafhanklikheid op die gebied van:

  • Skolastiese Funksionering / Werk
  • Spel/Rekreasie
  • Persoonlike Onafhanklikheid

Daar is huidiglik 2 Arbeidsterapeute werksaam by die Skool. Leerders word in groepe, sowel as individueel assesseer en behandel. Daar word gefokus op verskeie komponente van Ontwikkeling, met die klem op :

  • Sensoriese Integrasie en
  • Werksvoorbereiding