trotse Media Borg

Inligting:

 • Lettie Fouché Skool vir verstandelik erg gestremde kinders in Bloemfontein is sedert 1953 ‘n “VEILIGE HAWE” vir hierdie “Engel Kinders” van oor die Vrystaat en omliggende Provinsies.
 • ‘n Groot gedeelte van Lettie Fouché se leerders kom uit erg behoeftige huise en, omdat die skool ‘n Geregistreerde Welsynsorganisasie sowel as ‘n “NPO” is, sien ons dit as ons plig om sulke kinders te versorg.
 • Laasgenoemde en vele ander verpligte ekstra uitgawes, bring mee dat die skool jaarliks die las op sy skouers dra om meer as 1 Miljoen Rand deur middel van fondswerwingsprojekte in te samel.
 • Weens die COVID 19 “Ramp” kon nie ‘n enkele een van die skool se projekte in 2020 plaasvind nie.
 • Ons het nou groot moeilikheid! Ons durf nie 2021 aanpak met hierdie agterstand nie.
 • Die rustigheid sak op ons neer wanneer ons onthou dat die gemeenskap nog altyd daar was wanneer Lettie Fouché “gestruikel” het. In tye soos hierdie sien ons net “een ry spore in die sand”, dié van mense soos jy (en ons Hemelse Vader) wat vir Lettie Fouché dra.
 • Baie dankie dat ons op jou ondersteuning kan reken.

Terme en Voorwaardes:

 • Hierdie projek word geloods ten bate van Lettie Fouché skool vir verstandelik erg gestremde kinders in Bloemfontein.
 • Die projek word geloods onder die toesig van die Ouditeursfirma, SJ Gerber Geoktrooieerde Rekenmeesters.
 • Die projek neem ‘n aanvang op 21 Oktober 2020 om 12:00 en sluit op 15 Desember 2020 om 12:00.
 • Geen beperking op wie mag deelneem nie.
 • Die koste van een inskrywing beloop R50.00 (Vyftig Rand).
 • Slegs deelnemers wie die vraag wat in die kompetisie gestel word korrek beantwoord, kwalifiseer om ‘n prys te wen.
 • ‘n Deelnemer kan soveel R50.00 inskrywings maak as wat hy/sy wil.
 • Inskrywings en metode van inbetaling vind slegs via die reëls en voorskrifte wat vir hierdie kompetisie gestel word, plaas. Geen ander vorm van inskrywing of inbetaling sal geldig wees nie.
 • ‘n Deelnemer kan op verskillende datums en tye vir die duur van die kompetisie R50.00 (of meer) inskrywings maak. Al die inskrywings vir die duur van die kompetisie staan ‘n gelyke kans om die pryse te wen.
 • ‘n Inskrywing (kaartjie) wat een van die pryse wen, kom nie in aanmerking vir die res van die pryse nie.
 • ‘n Deelnemer wat meer as een R50.00 inskrywing gemaak het, kan meer as een van die pryse wen, want al die ander inskrywings wat die persoon gemaak het, is nog in tel.
 • Die trekkings vind in die volgorde soos deur die organiseerders vir die kompetisie uiteengesit, plaas met ander woorde ‘n kaartjie word getrek vir ‘n spesifieke prys waarvan die volgorde vooraf bepaal is. ʼn Skakel sal gestuur word aan deelnemers wanneer hy / sy geregistreer het en kaartjies aangekoop is vir die “live draw” van pryse op 15 Desember 2020. Die “live draw” sal plaasvind op 15 Desember 2020 om 18:00.
 • ‘n Prys is nie omruilbaar vir enigiets anders nie en die beslissing van die organiseerders is finaal.
 • Uitslae van die kompetisie sal telefonies sowel as via sosiale media bekend gemaak word.
 • Pryswenners moet hul prys(e) voor of op 20 Desember 2020 om 12:00 opeis, anders val die prys terug na Lettie Fouché Skool.
 • ‘n Wenner sal iemand kan aanwys om namens hom / haar die prys/e wat hy / sy gewen in ontvangs te neem. Die organiseerder sal in so geval sekere basiese vereistes stel.